Маркетингови изследвания

Brand Market Marketing

Маркетинговото изследване е първата стъпка и основата на ефективното взимане на решения. То представлява система от методологични инструменти за събиране и обработка на данни, необходими за откриване и решаване на проблемите, свързани с маркетинга.

Изследванията могат да се сведат до два основни типа: количествени и качествени. Всеки вид има своите силни и слаби страни и би дал различен тип информация. Така те взаимно се допълват и би следвало да бъдат използвани, без единия да изключва другия и обратно.

 

Какво можем да направим за Вас?

  • анализ на потребностите,
  • намиране на информационни източници,
  • набиране на информация (изработване на анкети, провеждане на тестове, провеждане на интервюта),
  • анализ на информацията,
  • използване на информацията (проследяване на зависимости, изготвяне на доклади).